Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalşi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, The-Shopaholic.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: RECLAMA, MARKETING si PUBLICITATE.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare completarii bazei de date a The-Shopaholic.ro in vederea includerii dumneavoastră in baza de date a clientilor societatii, a imbunatatirii si diversificarii serviciilor oferite acestora. Refuzul dumneavoastră determină neinscrierea dumneavoastră in baza de date a clientilor nostri si implicit neparticiparea dvs. la concursurile organizate de societatea noastra.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre The-Shopaholic.ro la adresa: office @ The-Shopaholic.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.